Mūsų tikslas

 Teikti kokybiškas, saugias, atitinkančias pacientų poreikius pirminės sveikatos priežiūros  paslaugas.