Valdymo struktūra

Valdymo struktūra

 

 

Nuo 1999 metų VšĮ Kruonio  pirminės sveikatos priežiūros centrui vadovauja Rasa Rakauskienė.

Administracija

1.

Direktorius

2.

Buhalteris

DARBUOTOJAI

3.

Šeimos gydytojas

4.

Gydytojas odontologas

5.

Bendruomenės slaugytojas 

6.

Bendrosios praktikos slaugytojas

7.

Gydytojo odontologo padėjėjas

8.

Kalvių med.punkto vedėjas–bendruomenės slaugytojas

9.

Valytojas

10.

Vairuotojas

11.

Raštvedys

12.

Kasininkas