Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka

Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka

 

 

MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR ĮKAINIAI

 

 

PATVIRTINTA

VšĮ Kruonio PSPC direktoriaus

2016 m. balandžio 22d. įsakymu Nr.V-9

 

Eil.Nr

Pavadinimas

Kaina €

1.

Pirminis šeimos gydytojo priėmimas ar konsultacija, įskaitant būtinosios dokumentacijos įforminimą sveikatos priežiūros įstaigos darbo metu. (1 priėmimas)

 

10,37

2

Kapiliarinio kraujo paėmimas

0,84

3

Kapiliarinio kraujo tyrimas automatizuotu būdu

2,32

4.

Veninio kraujo paėmimas

1,74

5.

Kraujo tyrimas ENG nustatyti (kapiliariniame kraujyje)

0,84

6.

Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu

1,15

7.

Gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje nustatymas

1,07

8.

Gliukozės toleravimo mėginys

3,07

9.

Bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas

1,19

10.

Injekcijos į odą, poodį, raumenį, apsauginis skiepas (neįskaitant vakcinos kainos)

0,87

11.

Injekcijos į veną

1,45

12.

Infuzija į veną 10-30 min.

3,48

13.

Infuzija į veną ilgiau kaip 30 min

4,00

14.

Žaizdų perrišimas

2,90

15.

Kraujospūdžio pamatavimas

1,15

16.

Klizma

2,32

17.

Tepinėlio paėmimas mikroflorai nustatyti

1,15

18.

Prisirašymas prie gydymo įstaigos

0,29

19.

Prisirašymas prie gydymo įstaigos nepraėjus 6 mėn.nuo paskutinio prisirašymo

2,90

20.

KVP išdavimas, kai išnaudoti  receptų blankai

KVP išdavimas, kai negrąžinama KVP knygelė

1,00

3,00

21.

IFOB mėginys

1,45

22.

Spalinių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas

0,78

 

 

 

____________________

 

 

 

PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ KAINOS

 

PATVIRTINTA

VšĮ Kruonio PSPC direktoriaus

2016 m. balandžio 22d. įsakymu Nr.V-9

 

 

Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšys

Kaina (eurais)

įsidarbinant

dirbant

Vairuotojų

15,00

17,00

Asmenų, norinčių pradėti dirbti ar dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (veikiant sveikatą kenksmingiems veiksniams ar pavojingus darbus): pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr. 301 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 22 d.įsakymo Nr. V-1393 redakcija) 18 priedas):

 

 

Darbuotojų, dirbančių darbus, įrašytus į pavojingų darbų sąrašą, patvirtintą šio įsakymo 13 priedo 1 lentelėje

6,33

10,70

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių rizikos sąlygomis

1,95

9,24

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų biologinių veiksnių rizikos sąlygomis

6,81

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių rizikos sąlygomis

5,35

11,19

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizikinių veiksnių rizikos sąlygomis

2,43

7,30

Darbuotojų, dirbančių dėl fizinių perkrovų pavojingą darbą

2,92

7,30

Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti darbus ar vykdyti veiklas, kur privaloma profilaktiškai tikrintis sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (pieno statytojų)

3,41

2,43

Norinčiųjų įsigyti civilinį ginklą sveikatos tikrinimas

13,00

Vairuotojų mėgėjų sveikatos tikrinimas

16,50

 

 

 

_________________