Informacijos apie paciento sveikatos būklę teikimo tvarka

Informacijos apie paciento sveikatos būklę teikimo tvarka

 

1. Pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę.

2. Pacientui informacija apie jo sveikatos būklę, atliekamus tyrimus, gydymą teikia gydantis gydytojas.

3. Informacijos apie paciento ligos diagnozę, prognozę pacientui neteikia tik tais atvejais, jeigu tokios informacijos suteikimas pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei. Tokiais atvejais ši informacija pateikiama paciento atstovams ir tai prilyginama informacijos pateikimui pacientui. Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus gydantis gydytojas pažymi ligos istorijoje.

4. Informacija pacientui gali būti nepranešta ir tuo atveju, jei pacientas atsisako informacijos, jei dėl to gali atsirasti žalingų pasekmių pacientui ir tų pasekmių negalima išvengti pateikus informaciją paciento šeimos nariams, jo atstovui ar kitiems asmenims.

5. Informacija apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, tyrimo ir gydymo metodus, ligos prognozes pacientui ar jo artimiesiems suteikia gydantis gydytojas.

6. Informacija apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, tyrimo ir gydymo metodus, ligos prognozę teikiama tik tiems asmenims, kuriems raštu nurodė pats pacientas ar jo atstovas (vaikų iki 16 metų amžiaus ir tų pacientų, kurie dėl sveikatos būklės negali pareikšti savo valios).

7. Pacientas ar jo artimiesiems apie informacijos teikimą savo valia raštu pareiškia ir pasirašo.

8. Pacientui į gydymo įstaigą patekus sunkios sveikatos būklės ir kai savo valios pareikšti negali, informacija apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, taikomą gydymą teikiama tik artimiausiems jo atstovams – šeimos nariams (sutuoktiniams, tėvams, vaikams, globėjams).

9. Informacija apie paciento buvimą gydymo įstaigoje neteikiama, kai prieš patenkant į gydymo įstaigą jis pareiškia tokią savo valią ir pasirašo medicinos dokumentuose.

10. Informacija apie pacientą žiniasklaidai, kitiems fiziniams asmenims neteikiama, jeigu negautas jo raštiškas sutikimas.

11. Be paciento sutikimo, teisės aktų nustatyta tvarka, konfidenciali informacija gali būti suteikta valstybės institucijoms, kurias Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą, prieš jo valią (ikiteisminio tyrimo įstaigoms, teismams, prokuratūrai, sveikatos priežiūros įstaigoms, susijusioms su paciento gydymu ar slauga, institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros įstaigas).