Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija

 

DIREKTORIAUS KREIPIMASIS

Praneškite apie korupciją

VšĮ Kruonios PSPC ( toliau – Centras ) yra suinteresuotas, kad teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų (kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimas, ir kitas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą). Už šiuos korupcinio pobūdžio veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Į Centrą gali kreiptis kiekvienas asmuo, neatsižvelgiant į jo pilietybę, amžių, socialinę padėtį ir kitus kriterijus. Kreiptis reiktų tuo atveju, jei asmuo mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie sveikatos sistemos darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

 

Centras ragina pranešti apie korupciją

Apie korupcijos atvejį (-us) praneškite:

Kreipiantis raštu pageidautina nurodyti:

 • vardą, pavardę;
 • gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti);
 • sveikatos sistemos darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas ;
 • skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes.
 • Ant voko būtina nurodyti – asmeniškai Centro Direktoriui arba asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją – Mildai Strikauskienei, VšĮ Kruonio  PSPC, Kalvių g. 2, Kruonis, Kaišiadorių r.

 

Centras, esant asmens pageidavimui, užtikrina jo asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.

Centras atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse 236 straipsnyje.

Centras atkreipia gyventojų dėmesį, kad jis neturi teisės ir įgaliojimų tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Tokias teises turi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba. (toliau – STT). STT atskleidžia ir tiria Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas: kyšininkavimą (225 straipsnis), tarpininko kyšininkavimą (226 straipsnis), papirkimą (227 straipsnis), piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (228 straipsnis), tarnybos pareigų neatlikimą (229 straipsnis) ir kitas STT įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje įvardytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

 

Praneškite apie korupciją įstaigoje 

tel. (8 346) 57 237

el. paštu: kruoniopspc@gmail.cominfo@kruoniopspc.lt

STT karštoji linija 

Tel. 8 5 266 3333

el.p. pranesk@stt.lt 

Antikorupcinė SAM linija:

pasitikėjimo tel. 8 800 66 004

el.p. korupcija@sam.lt

 

STT apie korupciją galima pranešti:

 • raštu,
 • palikti pranešimą STT svetainėje pasirinkus nuorodą „praneškite apie korupciją/palikite pranešimą čia“ ar paspaudus judantį informacinį skydelį „Tu gali sumažinti korupciją“,
 • visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje(8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis),
 • elektroniniu paštu pranesk@stt.lt,
 • faksu (8 5) 266 3307.

 Kitos institucijos, kurioms galima pranešti apie nusikaltimus

Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros priimamasis

darbo valandomis

(8 5) 266 2403
(8 5) 266 2411

Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie VRM pasitikėjimo telefonas

 

(8 5) 261 6205
el. p.info@fntt.lt

Policijos departamento prie VRM anoniminis telefonas

 

(8 5) 272 5372,
el.p.info@policija.lt

Lietuvos kriminalinės policijos biuro Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos telefonas

 

(8 5) 271 9999

 

 

GERBIAMI MŪSŲ ĮSTAIGOS PACIENTAI!

VšĮ Kruonios PSPC ( toliau – Centras ) yra suinteresuotas, kad teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų (kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimas, ir kitas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą). Už šiuos korupcinio pobūdžio veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Mūsų įstaigos darbuotojams didžiausia padėka už gydymą – nuoširdi JŪSŲ šypsena ir JŪSŲ ištartas AČIŪ. Neverskite medicinos personalo patirti nepatogumų priverstinai siūlydami atsidėkoti už gydymą dovanomis, pinigais.

 

VšĮ Kruonio pirminės sveikatos priežiūros centre tai netoleruojama.

Jeigu JŪS mūsų įstaigoje susidūrėte su korupcinio pobūdžio nusikalstama veika ar kitais tokio pobūdžio teisės pažeidimais, už kuriuos numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė, prašome Jūsų  apie tai pranešti :

telefonu 8-(346) 57237  arba raštu  įstaigos direktoriui arba darbuotojui, atsakingam už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą, el.paštu kruoniopspc@gmail.cominfo@kruoniopspc.lt.

Kreipiantis raštu pageidautina nurodyti:

 • vardą, pavardę;
 • gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti);
 • sveikatos sistemos darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas ;
 • skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes.
 • Ant voko būtina nurodyti – asmeniškai Centro Direktoriui arba asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją – Mildai Strikauskienei, VšĮ Kruonio  PSPC, Kalvių g. 2, Kruonis, Kaišiadorių r.

Į Centrą gali kreiptis kiekvienas asmuo, neatsižvelgiant į jo pilietybę, amžių, socialinę padėtį ir kitus kriterijus. Kreiptis reiktų tuo atveju, jei asmuo mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie sveikatos sistemos darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Anonimiškumą garantuojame.

Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse.

 

Direktorė, Rasa Rakauskienė

 

 


VŠĮ KRUONIO PSPC DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS

VŠĮ KRUONIO PSPC KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

VŠĮ KRUONIO PSPC KORUPCIJOS PREVENCIJOS  2017–2019 METŲ  PRIEMONIŲ PLANO 2018 METŲ II PUSMEČIO ATASKAITA

VŠĮ KRUONIO PSPC KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 2017-2019 M.

VŠĮ KRUONIO PSPC KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2015–2016 METŲ  PRIEMONIŲ PLANAS

 

Specialiųjų tyrimų tarnybos klipai antikorupcine tematika: