DĖL IŠANKSTINĖS PACIENTŲ REGISTRACIJOS INFORMACINĖS SISTEMOS NAUJO FUNKCIONALUMO

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija informuoja, kad Išankstinės pacientų registracijos informacinėje sistemoje (toliau – IPR IS) įdiegtas naujas funkcionalumas, leidžiantis pacientams IPR IS (https://ipr.esveikata.lt) savarankiškai registruotis į laukiančiųjų eilę. Iki šiol į laukiančiųjų eilę pacientus IPR IS galėdavo registruoti tik sveikatos priežiūros įstaigos, tačiau nuo šiol IPR IS tokia galimybė sukurta ir pacientui.

Registracija į laukiančiųjų eilę IPR IS galima:

  1. Jei gydymo įstaiga numačiusi IPR IS tokią galimybę, tik tuomet pacientas gali savarankiškai registruotis į eilę.
  2. Pagal paieškos kriterijus nėra laisvų vizitų laikų, taip pat nėra laisvų vizitų laikų pasirinktai paslaugai ir įstaigai, neatsižvelgiant į kitus paciento nurodytus paieškos kriterijus.
  3. Pasirinktai paslaugai yra vizitų ateityje ir jie visi užimti.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-812 ,,Dėl pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 12.6 punktu „12.6. jei ASPĮ neturi galimybės paskirti paslaugos suteikimo datos ir laiko (nepaskelbti paslaugų teikimo grafikai), pasiūlo pacientą registruoti paciento kreipimosi eilės tvarka, nenurodant paslaugos teikimo datos ir laiko (toliau – laukiančiųjų sąrašas), ir, jei pacientas sutinka, registruoja į laukiančiųjų sąrašą bei informuoja, kad per vieną darbo dieną nuo paslaugos, į kurios laukiančiųjų sąrašą užsiregistravo pacientas, teikimo grafiko paskelbimo užsiregistravusiam į laukiančiųjų sąrašą pacientui bus automatiškai paskirta paslaugos gavimo data ir laikas pagal paciento kreipimosi į ASPĮ eilės tvarką ir ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo paslaugos gavimo datos ir laiko paskyrimo ryšių ir (ar) informacinių technologijų priemonėmis pacientui bus pranešta apie numatytą paslaugos gavimo datą ir laiką;“.

 

Originalus dokumentas Adobe PDF formatu