Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje

VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras kartu su partneriais (VšĮ Kruonio pirminės sveikatos priežiūros centas, VšĮ Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Žaslių pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Kaišiadorių psichikos sveikatos centras ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija) įgyvendina projektą Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-21-0019 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ (toliau – Projektas), finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2019 m. kovo 1 d.

Numatoma projekto įgyvendinimo pabaiga – 2020 m. birželio 30 d.

Projekto vertė – 261 430,37 Eur, iš jų 222 215,81 Eur – Europos regioninės plėtros fondo lėšos, 19 607,27 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos ir 19 607,29 Eur Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto tikslas – pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę Kaišiadorių rajone.

Projekto įgyvendinimo metu bus siekiama pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę pacientams, kadangi dėl nudėvėtos ir/ar trūkstamos įstaigų infrastruktūros nėra galimybės pakankamai efektyviam pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, ligų diagnostikai ir gydymui.

Kaišiadorių rajono savivaldybė patenka tarp tikslinių teritorijų, kur gyventojų mirtingumas dėl smegenų kraujotakos ligų viršija Lietuvos vidurkį 20 ir daugiau proc., bei kur gyventojų mirtingumas nuo onkologinių ligų viršija Lietuvos vidurkį 8 ir daugiau proc. Atsižvelgiant į tai, projektas yra nukreiptas į kraujotakos bei onkologinių ligų sričių problemų sprendimą, o taip pat gerinama paslaugų kokybė ir prieinamumas pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms (neįgaliesiems, vaikams, vyresnio amžiaus asmenims bei asmenims, sergantiems priklausomybių ligomis).

Bus modernizuota penkių pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų (VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro,  VšĮ Kruonio pirminės sveikatos priežiūros centro,  VšĮ Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centro, VšĮ Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centro, VšĮ Žaslių pirminės sveikatos priežiūros centro) infrastruktūra: atliktas kai kurių patalpų remontas, atsižvelgiant į reikalavimus žmonėms su negalia reikmėms, įsigyta nauja, šiuolaikiška medicinos ir kita įranga bei baldai. Taip pat  bus įkurtas priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetas VšĮ Kaišiadorių psichikos sveikatos centre, investuojant į šiam tikslui reikalingos įrangos bei baldų įsigijimą.

Siekiami rezultatai – Projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas pagerinti teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą gyventojams bei sumažinti tarp skirtingų teritorijų ir gyventojų grupių egzistuojančius sveikatos netolygumus.

Tikimąsi, jog Projekto naudą pajus ne mažiau kaip 18 tūkst. Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojų.