Įgyvendino projektą Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-21-0019 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje“

VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras kartu su partneriais (VšĮ Kruonio pirminės sveikatos priežiūros centas, VšĮ Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Žaslių pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Kaišiadorių psichikos sveikatos centras ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija) įgyvendino projektą Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-21-0019 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ (toliau – Projektas), finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2019 m. kovo 1 d.

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. balandžio 6 d. 

Projekto vertė – 260 863,58 Eur, iš jų 221 734,04 Eur – Europos regioninės plėtros fondo lėšos, 19 564,77 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos ir 19 564,77 Eur Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto tikslas pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę Kaišiadorių rajone.

Projekto įgyvendinimo pagerintas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir kokybė pacientams, kadangi dėl nudėvėtos ir/ar trūkstamos įstaigų infrastruktūros nebuvo galimybės pakankamai efektyviam pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, ligų diagnostikai ir gydymui. 

Projektas iš esmės buvo nukreiptas į kraujotakos bei onkologinių ligų sričių problemų sprendimą, o taip pat buvo gerinama paslaugų kokybė ir prieinamumas pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms (neįgaliesiems, vaikams, vyresnio amžiaus asmenims bei asmenims, sergantiems priklausomybių ligomis). 

Įgyvendinant projektą modernizuota penkių pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų (VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro,  VšĮ Kruonio pirminės sveikatos priežiūros centro,  VšĮ Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centro, VšĮ Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centro, VšĮ Žaslių pirminės sveikatos priežiūros centro) infrastruktūra: atliktas kai kurių patalpų remontas, atsižvelgiant į reikalavimus žmonėms su negalia reikmėms, įsigyta nauja, šiuolaikiška medicinos ir kita įranga bei baldai. Taip pat įkurtas priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetas VšĮ Kaišiadorių psichikos sveikatos centre, investuojant į šiam tikslui reikalingos įrangos bei baldų įsigijimą.

Tikimąsi, jog projekto naudą kasmet pajus ne mažiau kaip 18 tūkst. Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojų.